Říjen 2012

Lidové zvyky a globalizace

11. října 2012 v 19:53 | Mikča ;) |  Úvahy
Loňský školní rok jsme v dubnu měli v českém jazyce napsat úvahu, kdy na výběr bylo několik témat. Já si k lámání hlavy zvolila otázku 'Je dobré udržovat lidové zvyky?' pro mně docela zajímavou, jelikož jsem z vesnice.

A nyní bych se s vámi chtěla o svůj "výplod" podělit.


Je dobré udržovat lidové zvyky?

Dnes žijeme ve světe, který je dokonale protkán infrastrukturou a je tedy velice globální. I když mnoho prvků života ve světových velkoměstech je převážně shodných, stále ještě můžeme pocítit, že kultura zůstává na různých místech odlišná. Ještě více než ve městech se tato originalita projevuje na vesnicích. Barevnost palety hudby, oblékání, hospodaření a zvyků je přímo duhová. A jsou to právě zvyky, u kterých se chci zastavit. Je vůbec v dnešní době dobré zabývat se dávnými obyčeji a zachovávat je?
Je mnoho úhlů, ze kterých by se dalo dívat. Můžeme se například zamyslet nad tímto problémem z hlediska gobalizace. Myslím si, že je docela možné, že se lidové zvyky stanou pro globalizaci problémem. Jestliže totiž cíleně sjednocujeme svět, dochází spíše k vytlačování místních kultur. A když je kultura a zvyky tamějších lidí silná, lze předpokládat, že globalizace nebude tolik úspěšná. Ale proč někteří lidé na svých zvycích tolik lpějí? Domnívám se, že určitý podíl na tomto "problému" má lidská originalita. Každý jsme jiný a myslím si, že lidé jsou citliví na to, když je někdo snaží strkat všechny do jednoho pytle. Každý člověk potřebuje někam patřit, potřebuje domov. A je to právě kultura a s ní zvyky, které domov spoluutvářejí. Může to být i nějaká specifická záležitost, kterou má člověk jenom na tom svém jednom místě a je hrdý, že nikde jinde není.
Podle mého názoru dodržovat zvyky je dobré pro duševní rozměr člověka, přestože někdy může brzdit globalizaci a moderní vývoj. Pokud nějaké zvyky máme, měli bychom k nim mít alespoň úctu a jentak se jich nevzdávat.